Pojištění zaměstnanců

Pojištění zaměstnanců patří do zvláštní kategorie pojištění osob. Pojištění osob lze rozdělit do dvou oblastí. Jednou z nich je povinné pojištěné osob a druhou představuje nepovinné pojištění osob. Dále bychom tento druh pojistek mohly rozdělit na pojištění soukromých osob a pojištění zaměstnanců. Pojištění soukromých osob je nepovinné a pojištění zaměstnanců obsahuje složky povinného a nepovinného pojištění. Pojišťovny mají pro tuto oblast pojištění osob připravenou celou plejádu pojistných produktů základního i rozšířeného pojistného krytí. Povinné pojištění zaměstnanců je dané zákonem a pravidla pro jeho placení jsou definována prováděcími předpisy.

Povinné pojištění zaměstnanců

Povinné pojištění zaměstnanců platí každý zaměstnavatel za každého pracovníka, který u něj vykonává pracovní činnost na základě uzavřené pracovní smlouvy, popřípadě dohody o vykonání pracovní činnosti ve stanoveném a omezeném rozsahu. Zákon stanovuje výpočet výše povinného odvodu za každého zaměstnance. Povinné pojištění zaměstnanců má za cíl ochránit nejen zaměstnavatele, ale hlavně jejich zaměstnance pro případ vzniku škody na zdraví, které vnikne v důsledku jeho pracovní činnosti. Každý zaměstnavatel - byď zaměstnává jen jediného zaměstnance - má ohlašovací povinnost a na základě přihlášení zaměstnance - musí také za něj odvádět povinné pojištění. To se hradí jednou za čtvrt roku do určené pojišťovny např. Kooperativy.

Nepovinné pojištění zaměstnanců

Pojištění zaměstnanců může, ale mít také charakter nepovinný. Do této skupiny pojištění patří všechna možná pojištění zaměstnanců, která jsou nad rámec povinného pojištění. Povinné pojištění kryje především zdraví zaměstnanců, ale lze sjednat pro zaměstnance i pojištění, která pokrývají jeho různé odpovědnosti za způsobené škody v důsledku jeho pracovní činnosti. Většinou se jedná o finanční újmy.